WYCINKA DRZEW - KARCZOWANIE RZESZÓW

Anmach to profesjonalna wycinka drzew Rzeszów znajdujących się w trudnodostępnych miejscach tj.(przy liniach energetycznych, budynkach mieszkalnych ,obiektach przemysłowych), przy użyciu podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną.

  • karczowanie lasów, usuwamy samosiejki z terenów przeznaczonych pod inwestycję , budowę domów, dróg itp.
  • modelujemy korony drzew poprzez cięcia sanitarne, korekcyjne a także usuwamy gałęzie kolidujące z infrastrukturą.
  • usuwanie pni wywóz i ich utylizacja.
  • rębak


Zapraszamy do współpracy w Rzeszowie i okolicach.