Tel. +48 798 959 065

WYCINKA DRZEW - KARCZOWANIE RZESZÓW

Anmach to profesjonalna wycinka drzew Rzeszów znajdujących się w trudnodostępnych miejscach tj.(przy liniach energetycznych, budynkach mieszkalnych ,obiektach przemysłowych), przy użyciu podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną.

karczowanie lasów, usuwamy samosiejki z terenów przeznaczonych pod inwestycję, budowę domów, dróg itp.

modelujemy korony drzew poprzez cięcia sanitarne, korekcyjne a także usuwamy gałęzie kolidujące z infrastrukturą.

usuwanie pni wywóz i ich utylizacja.

usługi rozdrabniania gałęzi i drewna przy pomocy rębaka